2017/09/22
SK - EN - CZ  

BRIARD KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

www.briardklub.sk

Prebiehajúce výstavy:
14.10.2017 - 31. Klubová výstava, Malý Lapáš


Uzavreté výstavy:
27.9.2014 - Klubová výstava, Kamenný mlyn
22.9.2012 - 26. Klubová výstava, Kamenný Mlyn
© Product Wistav.shows - www.klubovavystava.sk