ID: 150308030649
2019/07/16
SK - EN - CZ  
Prihláška • Entry Form • Meldeschein

Klubová výstava9. 12. 2018 (neděle), Brno – kongresová hala, Hotel Voroněž

KROK 1 -   1     2     3     4     5     6  
Trieda zvoľ:   • šteniat 3 - 6 mesiacov   • dorastu 4-9 mesiacov   • mladých 9-18 mesiacov   • stredná 15-24 mesiacov 
  • otvorená od 15 mesiacov   • pracovná od 15 mesiacov   • šampiónov od 15 mesiacov   • veteránov od 8 rokov 
  • čestná s titulom ICH, CH, KV 
Meno psa:        Pohlavie:
Plemeno:  

Plemenná kniha: číslo: Dátum narodenia: 
Otec psa:
Matka psa:
Chovateľ priezvisko: meno:
Majiteľ:
Priezvisko: Meno: Titul:
Ulica: č.: Mesto: PSČ: Krajina:
Tel. číslo: E-mail:
Poznámka:
© Product Wistav.shows - www.klubovavystava.sk

Uzávěrka 15. 11. 2018

Bude-li napolněn počet 100, bude přihlašování zastaveno
Přihlášky zasílejte vyplněné v On-line formuláři.

V případě dotazú a problemů kontaktujte: Cocker Club CZ, Petr Studenik, Uzka 36, 66461 Holasice, show@cockerclub.cz, tel: 776320611

Výstavní poplatky                                                                                    

za prvého psa včetně katalogu                                                                                                                        800 Kč

za dalšího psa bez katalogu                                                                                                                             700 Kč

baby,dorost,veterán, čestná  (nemůže být považován za prvého  psa)                                                            400 Kč

soutěže                                                                                                                                                             200 Kč    

Odesláním přihlášky, potvrzujete, že souhlasíte se zněním propozic a budete se jimi řídit.
Nepřijetí přihlášky bude oznámeno.
Zahraniční vystavovatelé včetně Slovenských hradí na místě.
Vystavovatelé, kteří se nezúčastnili předchozí výstavy a tuto neuhradili, nebudou přijati .

!!!!!!!!!!!!!!!! Prosím, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Číslo účtu: 2547513319 / 0800
variabilní symbol: 91218
Česká spořitelna a.s. Pobočka Brno - Kounicova 4, 602 00
adresa majitele účtu  Cocker Club Cz, Uzká 36, 66461 Holasice 

Přihlášky zaslané po 15. 11. 2018 nebudou přijaty.

!!!!! Na výstavě bude možné uhradit poplatky za členství v klubu na rok 2019 !!!!!