ID: 167361183031
2021/01/18
SK - EN - CZ  
Prihláška • Entry Form • Meldeschein

Klubová výstava
8.12.2019 ( neděle) Brno

KROK 1 -   1     2     3     4     5     6  
Trieda zvoľ:   • šteniat 4 - 6 mesiacov   • dorastu 6-9 mesiacov   • mladých 9-18 mesiacov   • stredná 15-24 mesiacov 
  • otvorená od 15 mesiacov   • pracovná od 15 mesiacov   • šampiónov od 15 mesiacov   • veteránov od 8 rokov 
  • čestná s titulom ICH, CH, KV 
Meno psa:        Pohlavie:
Plemeno:  

Plemenná kniha: číslo: Dátum narodenia: 
Otec psa:
Matka psa:
Chovateľ priezvisko: meno:
Majiteľ:
Priezvisko: Meno: Titul:
Ulica: č.: Mesto: PSČ: Krajina:
Tel. číslo: E-mail:
Poznámka:
© Product Wistav.shows - www.klubovavystava.sk

Uzávěrka 20. 11. 2019

Přihlášky zasílejte vyplněné v On-line formuláři.

V případě dotazú a problemů kontaktujte: Cocker Club CZ, Petr Studenik, Uzka 36, 66461 Holasice, petrs@cocker.cz , tel: 776320611

Výstavní poplatky

za prvého psa včetně katalogu                                                                                                                        800 Kč

za dalšího psa bez katalogu                                                                                                                             700 Kč

baby,dorost,veterán, čestná  (nemůže být považován za prvého  psa)                                                          400 Kč

soutěže                                                                                                                                                             100 Kč    

Odesláním přihlášky, potvrzujete, že souhlasíte se zněním propozic a budete se jimi řídit.
Nepřijetí přihlášky bude oznámeno.
Zahraniční vystavovatelé včetně Slovenských hradí na místě.
Vystavovatelé, kteří se nezúčastnili předchozí výstavy a tuto neuhradili, nebudou přijati .

!!!!!!!!!!!!!!!! Prosím, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud hlásíte skupinu, dítě a pes nebo pár , vepište to pouze do poznámky. Nezaškrtávejte v online formuláři. Vznikaly problémy.

Číslo účtu: 2547513319 / 0800
variabilní symbol: 81219
Česká spořitelna a.s. Pobočka Brno - Kounicova 4, 602 00
adresa majitele účtu  Cocker Club Cz, Uzká 36, 66461 Holasice 

Přihlášky zaslané po 20.11.2019 nebudou přijaty.