ID: 163518635437
2020/05/28
SK - EN - CZ  
Prihláška • Entry Form • Meldeschein

Klubová výstava CAC/CAJC

Pezinok

KROK 1 -   1     2     3     4     5     6  
Třída zvol:   • Welpen 3 ab 6 Monate   • dorostu 6-9 Monate   • mladých 9-18 Monate   • mezitřída 15-24 Monate 
  • otevřená ab 15 Monate   • pracovní    • vítězů ab 15 Monate   • veteránů ab 8 Jahre 
  • čestná    • funny  
Jméno psa:        Pohlaví:
Rasa:  
Barva:  Srst:   Velikost:
Plemenná kniha: číslo: Datum narození: 
Otec psa:
Matka psa:
Chovatel příjmení: jméno:
Majitel:
Příjmení: Jméno: Titul: Člen klubu:
Ulice: č.: Město: PSČ: Země:
Tel. číslo: E-mail:
Poznámka:
© Product Wistav.shows - www.klubovavystava.sk
Informace, uzávěrky a poplatky

Platby poukazujte na účet klubu :
Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200   VUB
IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112
SWIFT:SUBASKBX