ID: 172677673336
2023/06/02
SK - EN - CZ  
Prihláška • Entry Form • Meldeschein

Klubová výstava CAC/CAJC

Pezinok

KROK 1 -   1     2     3     4     5     6  
Trieda zvoľ:   • mladší dorast 3 - 6 mesiacov   • dorastu 6-9 mesiacov   • mladých 9-18 mesiacov   • stredná 15-24 mesiacov 
  • otvorená od 15 mesiacov   • pracovná od 15 mesiacov   • šampiónov od 15 mesiacov   • veteránov od 8 rokov 
  • čestná s titulom ICH, CH, KV   • funny  
Meno psa:        Pohlavie:
Plemeno:  
Farba:  Srsť:   Veľkosť:
Plemenná kniha: číslo: Dátum narodenia: 
Otec psa:
Matka psa:
Chovateľ priezvisko: meno:
Majiteľ:
Priezvisko: Meno: Titul: Člen klubu:
Ulica: č.: Mesto: PSČ: Krajina:
Tel. číslo: E-mail:
Poznámka:
© Product Wistav.shows - www.klubovavystava.sk
Info

Platby poukazujte na účet klubu :
Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200   VUB
IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112
SWIFT:SUBASKBX